Własna firma czy etat

0
Własna firma czy etat

Konieczność zarabiania jest nieodzownym elementem samodzielnego, dorosłego życia. Jednak wielu osobom towarzyszy dylemat, polegający na trudności dokonania wyboru pomiędzy pracą na etacie a założeniem własnej firmy. Nie ulega wątpliwości, że jest to niezmiernie trudna decyzja, jednak rozważenie kilku kryteriów mogłoby pomóc w jej podjęciu.

Zgodnie z tym, co sugerują eksperci, prowadzenie własnej działalności wcale nie musi wiązać się z ponoszeniem dużych kosztów. Zarówno prowadzenie własnej działalności, jak i praca na etacie posiadają plusy i minusy. Do niekwestionowanych zalet zatrudnienia na etacie można zaliczyć ochronę socjalną oraz płatny urlop. I na tym korzyści się wyczerpują, a co więcej, prawie jedną trzecią zarobionych pieniędzy trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego.

W przypadku założenia własnej firmy obniżenie składki ZUS w ciągu dwóch pierwszych lat jej prowadzenia stwarza możliwość zaoszczędzenia pewnych kwot. O ile jednak etatowy pracownik posiada pewne przywileje, o tyle prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie zapewnia ani urlopu wypoczynkowego, ani urlopu wychowawczego.

Pracownik etatowy ma względny spokój, właściciel firmy musi borykać się z wieloma trudnościami, takimi jak zdobywanie zleceń, ale w zamian jest swoim szefem. Według specjalistów, już w momencie, gdy dochody wynosiłyby około tysiąca pięciuset złotych miesięcznie bardziej opłacalne będzie prowadzenie własnej firmy niż praca na etacie. Jeżeli jednak zarobki byłyby niższe niż tysiąc pięćset złotych, to praca na etacie byłaby bardziej opłacalna.

Bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy, zanim podejmie ostateczną decyzję, musi wnikliwie ją przeanalizować, a co więcej, dostosować do własnej sytuacji. Etat czy firma? Można by powiedzieć, że i jedno, i drugie, ponieważ – pomijając nawet kwestie formalne czy finansowe – do prowadzenia własnej działalności trzeba mieć predyspozycje, z czego wiele osób po prostu nie zdaje sobie sprawy.

Dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy

0
dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy

Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje z urzędu pracy. Są one traktowane jako rodzaj swoistej walki z bezrobociem, a o ich niekwestionowanych zaletach decyduje fakt, że nie podlegają zwrotowi i nie wymagają ponoszenia kosztów własnych przed ich otrzymaniem. Następuje to bardzo szybko, bo w przedziale od miesiąca do półtora, ale jest uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Ubiegająca się o dotację z urzędu pracy na otworzenie firmy osoba powinna posiadać status osoby bezrobotnej, co można uzyskać poprzez zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i otrzymaniu statusu osoby bezrobotnej zachodzi konieczność odczekania trzech miesięcy, ponieważ dopiero po ich upłynięciu można złożyć wniosek o przyznanie dotacji. W niektórych urzędach pracy okres oczekiwania bywa skracany do trzydziestu dni.

Jednym z warunków ubiegania się o dotację z urzędu pracy jest kwestia związana ze studiami. Przyszły przedsiębiorca nie może studiować dziennie, w grę wchodzą tylko studia zaoczne.

Bezrobotny, który ubiega się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może (w ciągu poprzedzających złożenie wniosku dwunastu miesięcy) zajmować się prowadzeniem innej działalności gospodarczej. W odniesieniu do tego warunku zdarza się, że niektóre urzędy pracy wymagają dłuższego niż dwanaście miesięcy okresu.

Dotacja z urzędu pracy nie zostanie przyznana osobie, która w ciągu dwunastu miesięcy odmówiła przyjęcia zaproponowanej pracy, stażu bądź przygotowania do zawodu.

Związane z ubieganiem się o dofinansowanie procedury zwykle są zamykane w ciągu miesiąca. Dotacja musi być zwrócona, gdy nie zostaną spełnione wszystkie zawarte w umowie warunki.

Wysokość dotacji nie jest jednolita, ponieważ zależy od kwot, jakimi dysponują na ten cel urzędy pracy. Zwykle wynosi ona od szesnastu do dwudziestu czterech tysięcy złotych. Warto podkreślić, że dotacje są przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w regulaminie.

W co zainwestować pieniądze?

0
W co zainwestować pieniądze

Możliwości zainwestowania pieniędzy jest bardzo wiele, jednak – pomimo ogromnej zachęty i zapewnień o zyskach – trzeba mieć świadomość, że w przypadku dużych inwestycji można narazić się także na duże straty. Inwestowanie powinno być więc przemyślane, a podejmowane decyzje muszą być odpowiedzialne i niekoniecznie brawurowe.

Licząc się z ryzykiem strat, można wziąć pod uwagę opcje w miarę bezpieczne. Chociaż nie gwarantują zbyt dużych zysków, to jednak ryzyko utraty kapitału jest dużo niższe. Współcześnie niewiele osób inwestuje w lokaty czy w obligacje skarbowe, ponieważ są one bardzo nisko oprocentowane.

Inwestować można w złoto, w produkty ustrukturyzowane, w polisolokaty. Wariantów jest bardzo dużo, jednak ich stopień opłacalności jest bardzo różny.

Jedną z interesujących opcji inwestowania jest inwestowanie w metale szlachetne, w kruszce, czy nawet w sztabki złota czy złote monety. Nie ulega wątpliwości, że nawet wówczas, gdy spadną notowania na giełdzie, ceny tych kruszców i tak utrzymają się na wyższym poziomie, niż w sytuacji, gdyby inwestycja miała charakter stricte gotówkowy. Pieniądze, wskutek inflacji, przyniosłyby mniejsze zyski (o ile nie straty).

Do kolejnych propozycji związanych z inwestowaniem można zaliczyć obligacje korporacyjne czy finansowanie projektów. Warto jednocześnie zaznaczyć, że dzięki obligacjom korporacyjnym można więcej zyskać niż na obligacjach krajowych. W przypadku finansowania projektów korzyści są dużo większe niż w odniesieniu do depozytów, jednak znacznie niższe niż w obarczonych dużym ryzykiem obligacjach korporacyjnych.

Pomijając spekulowanie na giełdzie, pieniądze można inwestować w wiele produktów, takich jak chociażby dzieła sztuki, alkohole bądź kolekcjonerskie komiksy. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie istnieje sposób, który w bardzo krótkim czasie przyniósłby ogromne zyski. Należy być bardzo ostrożnym oraz przewidującym. Nie wolno inwestować wszystkich pieniędzy w jeden produkt, bo można stracić cały kapitał.

Inwestowanie w nieruchomości

0
Inwestowanie w nieruchomości

Inwestowanie w nieruchomości wiąże się przede wszystkim z poznaniem specyfiki tego rodzaju inwestycji, a co za tym idzie, z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa i zminimalizowaniem ryzyka utraty kapitału. Rynek nieruchomości obejmuje wiele produktów, chociaż głównie jest kojarzony z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Z rynkiem nieruchomości należy powiązać gmachy, zamki, lokale użytkowe, biura – nie sposób wymienić wszystkich produktów.

Z tego wyliczenia nasuwa się jednoznaczny wniosek – w nieruchomości nie wolno inwestować w ciemno, laik nie powinien podejmować takiego ryzyka, ponieważ zamiast obiecanych zysków, może ponieść straty.

Inwestowanie w nieruchomości powinno cechować się zachowaniem ostrożności i szczególną czujnością, kiedy są proponowane zyski rzędu dwucyfrowych liczb. Należy także zabezpieczać się na wypadek, gdyby inwestycja się nie powiodła. To prawda, nie należy zakładać, że nic się nie uda, jednak czujność i ostrożność może uchronić inwestora przed dużymi stratami.

Nie ulega wątpliwości, że inwestowanie w nieruchomości wiąże się z ogromnymi kosztami, a co za tym idzie, straty także mogą być dotkliwe. Wybudowanie hotelu czy wykupienie części zamku – takie propozycje wydają się sensowne, jednak po głębszym ich przemyśleniu można zdać sobie sprawę z tego, że zainwestowane pieniądze ani się nie wrócą, ani nie przyniosą zysku.

Mogłoby się wydawać, że dość prostym rozwiązaniem będzie nabywanie nieruchomości w celu ich wynajmowania. Mogą to być zarówno mieszkania, jak i lokale użytkowe. Jeżeli nawet w zakup nieruchomości uda się zainwestować mniejsze kwoty, ponieważ na przykład będą zdewastowane i przeznaczone do remontu, to koszty takiego remontu pochłoną kolejne pieniądze.

Inwestowanie w nieruchomości może być wtedy opłacalne, gdy inwestująca osoba może pozwolić sobie na wyłożenie kapitału. Jednak rodzi się pytanie – jeżeli lokatorzy nie zechcą płacić czynszu, jeżeli doprowadzą nieruchomość do ruiny, to czy inwestycja ma szansę się zwrócić? A co z zyskami?

Lokata dla dziecka

0
Lokata dla dziecka

Lokata dla dziecka może być różnie prowadzona, co jest uzależnione od propozycji banku. Systematyczne oszczędzanie zakładają nie tylko banki stacjonarne, ale także parabanki czy inne instytucje. Czy to ma sens? Jak najbardziej, przy jednoczesnym założeniu, że okres oszczędzania wyniesie od piętnastu do dwudziestu lat. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że gdy dziecko dorośnie, trzeba będzie – o ile nic się przez ten czas nie zmieni – zapłacić podatek.

Jedną z propozycji oszczędzania długoterminowego przedstawił Deutsche Bank. Według niej rodzice powinni zobowiązać się do comiesięcznego wpłacania minimum pięciuset złotych, a w przypadku, gdy rzeczywiście dotrzymają warunków umowy przez dziesięć lat, bank za każdy rok oszczędzania doliczy pięćset złotych premii. Jest to jedna z najnowszych propozycji. Oprocentowanie na tej lokacie jest zmienne i wynosi około 1,36℅.

Założenie lokaty dla dziecka jest możliwe również w PKO Banku Polskim, jednak zasady oszczędzania są nieco inne. Jest to lokata, której nazwa brzmi – Kapitał dla Dziecka. Umowa miałaby obowiązywać przez piętnaście lat, a o wysokości wpłacanych kwot decydują rodzice – widełki wynoszą od stu do pięciuset złotych. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn umowa zostanie przerwana, klienci banku nie poniosą żadnych konsekwencji z tego tytułu. Będą mogli wypłacić zarówno kapitał, jak i skapitalizowane odsetki.

Jakby nie patrzeć, pojawiły się propozycje, które są w stanie zachęcić rodziców do systematycznego oszczędzania w celu zabezpieczenia przyszłości dzieci. Warto zaznaczyć, że na podobnych lub bardzo zbliżonych zasadach oparły swoje propozycje także inne banki. Nie ulega wątpliwości, że oprocentowanie lokat pozostawia wiele do życzenia, jest bardzo niskie, jednak taka oferta jest lepsza niż żadna.

Pojawia się jednak dylemat, czy za piętnaście, dwadzieścia lat te pieniądze będą miały taką samą wartość jak w chwili obecnej. Czas pokaże, ale doświadczenia w tym zakresie (książeczki mieszkaniowe, książeczki samochodowe) nie są budujące.

W co inwestować małe kwoty?

0
w co inwestować małe kwoty

Nie każdy dysponuje dużymi rezerwami finansowymi, jednak wszyscy, którzy chcą odnosić korzyści, mogą inwestować pieniądze, niezależnie od tego, czy są to duże sumy czy mniejsze. W co inwestować małe kwoty? Odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie jest taka prosta. Można by stwierdzić, ile osób, tyle pomysłów, ale to jeszcze nie jest odpowiedzią.

Należy podkreślić, że od małych kwot zysk nie może być duży, jednak warto pokusić się o rozważenie kliku wariantów inwestowania.

Jeżeli inwestycja ma być oparta na małej kwocie, to tym bardziej musi być bezpieczna. Do bezpiecznych opcji inwestowania w tym przypadku można zaliczyć formy zabezpieczane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jedną z najbezpieczniejszych, chociaż nisko oprocentowanych form inwestowania są lokaty bankowe. Ich funkcjonowanie jest bardzo proste. Szczególnie korzystne są lokaty długoterminowe, jednak przed ich założeniem należy decyzję gruntownie przemyśleć, ponieważ niedotrzymanie warunków umowy może skutkować częściową lub całkowitą – w zależności od banku – utratą odsetek.

W przypadku lokat bankowych inwestycja nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy zabiegów. Wystarczy założyć lokatę, wpłacić pieniądze i po upływie ustalonego w umowie okresu nastąpi kapitalizacja odsetek. Nawet małe kwoty, jeśli są latami odkładane, mogą przynieść pewne korzyści.

Popularnym i bardzo bezpiecznym sposobem inwestowania małych kwot są konta oszczędnościowe. Ich niekwestionowanym atutem jest wyższe oprocentowanie niż zwykłego konta. W porównaniu z lokatami bankowymi konta oszczędnościowe charakteryzują się większą elastycznością, ponieważ istnieje możliwość wypłacania z nich pieniędzy bez żadnych konsekwencji w dowolnym czasie.

Małe kwoty można także inwestować w fundusze inwestycyjne oraz w fundusze inwestycyjne indeksowe. Taki sposób inwestowania jest już jednak powiązany z pewnym ryzykiem i dlatego warto rozważyć, czy nie lepiej byłoby lokować małe kwoty na bezpiecznych, gwarantowanych lokatach lub kontach oszczędnościowych.

W co zainwestować 10000?

0
w co zainwestować 10000

Sposób inwestowania dziesięciu tysięcy złotych można wybrać, kierując się przynajmniej dwoma aspektami. Jeżeli miałoby to być inwestowanie najbardziej bezpieczne, gwarantowane, to wystarczyłoby złożenie tej kwoty na lokacie w banku i cierpliwe oczekiwanie – wieloletnie – na kapitalizację odsetek. Taka forma inwestycji nie pociąga za sobą żadnych czynności, wystarczy po prostu zdeponować pieniądze w banku.

Innym wariantem inwestowania dziesięciu tysięcy może być taki rodzaj, który niesie ze sobą mniejsze lub większe ryzyko. Jeżeli przy pełnej świadomości ryzyka utraty kapitału, ktoś podejmuje decyzję o inwestowaniu pieniędzy, to z jednej strony musi liczyć się z realnym zagrożeniem, z drugiej natomiast ma większe pole manewru.

Za dziesięć tysięcy złotych może kupić grunt i po przygotowaniu działki rekreacyjnej lub budowlanej, będzie mógł sprzedać ją z zyskiem, tak przynajmniej wyglądałoby to w teorii. W rzeczywistości wiele może się zmienić.

Obarczone ryzykiem będzie też inwestowanie na rynku Forex lub nabycie akcji na giełdzie papierów wartościowych. Tych pieniędzy starczyłoby na zakup jednej lub dwóch sztabek złota, ale inne alternatywne rozwiązania już raczej nie wchodzą w grę (dzieła sztuki, wina, alkohole) – zbyt mała kwota.

Dziesięć tysięcy złotych można poza tym zainwestować, korzystając z ofert biur maklerskich, które proponują różnorodne fundusze inwestycyjne. W tym ostatnim przypadku dobrze byłoby wyjść z założenia, że inwestycja będzie długoterminowa, nawet kilkuletnia, ponieważ dawałoby to szansę na odrobienie ewentualnych strat.

Posiadając dziesięć tysięcy złotych, można zastanowić się nad otworzeniem własnej firmy i zainwestowaniem w działalność gospodarczą. Jedną z opcji będzie na przykład sklep internetowy, pod warunkiem, że strona internetowa będzie profesjonalnie przygotowana.

Wybór może być trudny, który z wariantów wybrać – bezpieczny czy bardziej ryzykowny – jednak perspektywa większych zysków kusi, a to nie zawsze jest tak pięknie, jak by się mogło wydawać.

Inwestycja w wino

0
Inwestycja w wino

Inwestycja w wino może być opłacalna, jeżeli będzie to rozłożone w czasie. Nie ulega wątpliwości, że jest jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania, ponieważ nie niesie ze sobą ryzyka utraty kapitału. Na przestrzeni wielu lat (około dwudziestu pięciu) okazało się, że wyłożone na zakup wina kwoty mogą ulec podwojeniu. Największą popularnością cieszą się francuskie wina, jednak pojawiła się też tendencja inwestowania w trunki pochodzące z Włoch.

O ile na zachodnich rynkach kolekcje win cieszą się dużym powodzeniem, o tyle w Polsce zainteresowanie nimi dopiero zaczyna się rodzić. Inwestycja w wino wymaga pięcioletniego okresu rekomendacji. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że po upływie pięciu lat inwestycja w wino może przynieść większe zyski niż na przykład zainwestowanie kapitału w rynki akcji czy surowców.

Niekwestionowaną zaletą inwestowania w wino jest możliwość dysponowania niewielką gotówką. O inwestowaniu w wino można myśleć nawet wówczas, gdy przeznaczona na zakup wina suma wynosi około piętnastu tysięcy złotych. Stopa zwrotu w takim przypadku będzie wynosiła około stu czternastu procent. I dużo, i mało. Jednak istnieje realna szansa na osiągnięcie większych zysków, w myśl zasady, że wino im starsze, tym lepsze, co jest jednoznaczne z tym, że droższe.

Inwestując w wino, trzeba mieć świadomość, w które gatunki tego trunku warto wkładać pieniądze. Najlepszym rozwiązaniem jest wybieranie sprawdzonych, znanych marek, ponieważ liczy się w tej inwestycji okres leżakowania i dojrzewania wina. Przy założeniu, że wino będzie leżakowało przez kilkadziesiąt lat, dojdzie do tego, że stanie się ono bezcennym, poszukiwanym elementem kolekcji, a tym samym jego cena może osiągnąć bardzo wysoki pułap.

Inwestycja w wino z uwagi na jej specyfikę jest korzystną formą lokowania kapitału, a najcenniejszym jej czynnikiem jest czas. To dzięki niemu wino – niezależnie od marki – zyskuje na wartości. Od zawsze niemalże do najbardziej popularnych gatunków wina jest zaliczane Bordeaux.

Jak oszczędzać pieniądze?

0
Jak oszczędzać pieniądze

Jeżeli dochodzenie do prawdy, jak oszczędzać pieniądze, byłoby takie proste i oczywiste, przeważająca część osób nie borykałaby się z problemami finansowymi i nie musiała zaciągać kredytów. Inna prawda to taka, że w celu oszczędzania pieniędzy trzeba ich mieć wystarczająco dużo, żeby starczyło i na bieżące wydatki, i na odłożenie jakiś sum na przysłowiową czarną godzinę.

Jak oszczędzać pieniądze? Najlepiej byłoby rozpocząć ten proces od przeanalizowania własnych wydatków i podjęcia kroków, które prowadziłyby do ich zminimalizowania. Oczywiście poziom życia nie powinien na tym ucierpieć, szczególnie w przypadku, gdy dotyczy to dzieci.

Oszczędzanie pieniędzy to współcześnie niekoniecznie wkładanie ich do skarbonki. O wiele korzystniejszą formą będzie z jednej strony zdeponowanie ich w banku, z drugiej natomiast zainwestowanie w odpowiednio wybrane formy, takie jak chociażby obligacje, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe czy oszczędzanie alternatywne polegające na inwestowaniu w kruszce, dzieła sztuki bądź wina. Każda opcja jest słuszna, zależy tylko od tego, jaka kwota zostanie przeznaczona na inwestycje, ponieważ głównym ich założeniem jest dążenie do osiągania zysków.

Oszczędzanie pieniędzy to raczej wariant dla cierpliwych. Nie ma takiej realnej możliwości, żeby dziś zainwestowane pieniądze, przyniosły za tydzień czy miesiąc duży zysk. Przeciwnie. Przy niskim oprocentowaniu lokat może to trwać latami, a co więcej, nigdy nie przyniesie spodziewanych rezultatów, zwłaszcza po zapłaceniu podatku. Z drugiej jednak strony trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy wszystkie zarobione pieniądze są wydawane niejako na pniu. Warto przy tym pamiętać, że podstawowym czynnikiem związanym z oszczędzaniem jest zarobienie ich najpierw, a dopiero później inwestowanie.

Jak oszczędzać pieniądze? Systematycznie, bezpiecznie, rozsądnie, cierpliwie, wykazując się ogromnym rozeznaniem w temacie. Najpierw trzeba się tym zainteresować, zapoznać z możliwościami, a następnie podejmować wiążące decyzje.

Jak zarobić pierwszy milion?

0
jak zarobić pierwszy milion

Odpowiedź na tak postawione pytanie od razu przywołuje pewne skojarzenia, ponieważ zgodnie z tym, co twierdzili pradziadkowie i dziadkowie pierwszy milion trzeba ukraść. To tylko maleńka dygresja. Współcześnie nikt nie ośmieliłby się wysnuwać takich teorii, gdyż mogłyby one spowodować niepotrzebne zainteresowanie ze strony niepożądanych organów.

A teraz poważnie i do rzeczy. Jak zarobić pierwszy milion? Nie jest to bynajmniej takie niemożliwe, jak mogłoby się wydawać. Pierwszy milion można zarobić uczciwie, wykonując powierzone zdania z pasją i determinacją, postępując w myśl mądrości, że „oszczędnością i pracą ludzie się bogacą”.

Gry internetowe, praca z rodzicami, podglądanie i naśladowanie tych, którym już się udało zarobić miliony to tylko niektóre aspekty dążenia do wyznaczonego sobie celu. Tym celem nie musi być od razu milion, jednak dzięki determinacji i zaangażowaniu można zarobić taką sumę. Rodzi się tylko pytanie – ile lat trzeba będzie na to czekać?

Jak pokazują przykłady osób, które zarobiły pierwszy milion w swoim życiu, nie były one wcale staruszkami. Niezależnie od wieku jednym z decydujących czynników, które prowadzą do tego celu jest przede wszystkim wiara w siebie. Nie sposób przekonać innych do swojej koncepcji biznesu, jeżeli wyczują oni, że pomysłodawca sam w siebie nie wierzy.

Zarobienie miliona wymaga także posiadania chociaż jakiejś kwoty gotówki, ponieważ od czegoś trzeba zacząć. Jeżeli już nie ma innego sposobu na jej zdobycie, to można rozpocząć zdobywanie pieniędzy albo od pozyskiwania współinwestorów, albo od podjęcia takiej pracy, która będzie przynosiła dochody większe niż wydatki.

W momencie, gdy pojawią się pierwsze nadwyżki finansowe, najlepiej byłoby lokować je na najbardziej opłacalnych lokatach lub innych formach oszczędzania. Innym wariantem jest puszczenie gotówki w ruch i jej pomnażanie, na zasadzie kupno-sprzedaż, kupno-sprzedaż, zakładając oczywiście, że będą to transakcje przeprowadzane z dużym zyskiem, co przy odrobinie szczęścia jest możliwe.

Zobacz też