Pożyczka zaciągana przez osobę, która potrzebuje dodatkowych środków finansowych, a co za tym idzie ściśle podpisywana umowa wiąże się często z odsetkami, które będzie musiał zapłacić dany pożyczkobiorca oraz z  wiążącym z pożyczką obowiązkiem podatkowym, który powstaje w wyniku obowiązującego w polskim prawie podatku od tak zwanych czynności cywilnoprawnych. Jedyny wyjątek powstaje wtedy, jeśli...
Obecnie ze wsparcia 500 plus korzysta kilka milionów dzieci w kraju. Pieniądze te są różnie wykorzystywane przez rodziców. Niektórzy wydają je na bieżące potrzeby, inni oszczędzają na przyszłą edukację pociechy, a jeszcze inni przeznaczają taką dodatkową gotówkę na wakacyjne wyjazdy dla całej rodziny. Jednak nie wszyscy wiedzą, że takie świadczenia mogą być także zabezpieczeniem...
W Polsce umowy o pracę cieszą się zdecydowanie najlepszą opinią głównie wśród pracowników. Jeśli dana osoba poszukuje na rynku pracy zajęcia dla siebie, wówczas zwraca szczególną uwagę właśnie na to, czy dany pracodawca oferuje umowę o pracę w pełnym wymiarze czasowym, czy też może liczyć tylko i wyłącznie na przysłowiowe umowy śmieciowe, a więc...
Podstawą zatrudnienia może być umowa zlecenie lub umowa agencyjna oraz inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zleceń. Umowę zlecenie zawiera się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca może, a czasami musi, regulować składkę na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe oraz wypadkowe. Opłacanie składek z tytułu umowy zlecenia w określonych przypadkach przyczynia...
Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka przez pracownicę. Urlop liczy się od dnia porodu. Długość urlopu macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, i wynosi: w 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka; w 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt; w 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojaczków; ...