5 języków, na których tłumaczy najbardziej potrzebujemy

Na najwięcej zleceń mogą liczyć tłumacze specjalizujący się w języku angielskim oraz niemieckim. Sytuacja zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w naszym kraju jest naprawdę dynamiczna, a współpraca polskich firm i instytucji z zagranicznymi jest coraz szersza. Rośnie więc zapotrzebowanie na języki, które do tej pory były w Polsce uznawane za niszowe, podobnie jak popularność tych, które zostały wyparte przez angielski.

  1. Tłumaczenie z francuskiego na polski
  2. Tłumaczenie z rosyjskiego na polski
  3. Tłumaczenie z ukraińskiego na polski
  4. Tłumaczenie z chińskiego na polski
  5. Tłumaczenie ze szwedzkiego na polski

Tłumaczenie z francuskiego na polski

Francuski przed II wojną był uznawany za język międzynarodowy i pełnił funkcję podobną do tej, która dziś przysługuje angielskiemu. W wyniku przemian, które dokonały się na świecie w latach 40 i 50 jego popularność nieco słabła, jednak wciąż tłumaczenie z francuskiego na polski jest pożądaną usługą, niezbędną przy współpracy z pochodzącymi z tego kraju firmami – a tych na polskim rynku działa całe mnóstwo. Tłumaczenia francusko-polskie możemy zamówić w biurze Colltra.

Tłumaczenie z rosyjskiego na polski

Język rosyjski jeszcze 30 lat temu był podstawowym nauczanym w Polsce językiem obcym. W latach 90 na początku XXI wieku jego popularność nieco spadła, ale w ostatnich latach sytuacja stopniowo zaczyna się zmieniać. Jest to wynikiem przede wszystkim wielu zmian. Pierwszą jest coraz intensywniejsza wymiana handlowa między polskimi firmami, a tymi pochodzącymi zza naszej wschodniej granicy – nie tylko samej Rosji, ale też Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu.

Tłumaczenie z ukraińskiego na polski

Na popularność języka rosyjskiego ma też fakt, że do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej imigrantów zarobkowych z Ukrainy i Białorusi, dla których jest on często językiem ojczystym lub władają nim na wysokim poziomie. Z tego też powodu na liście najbardziej pożądanych u tłumaczy języków znalazł się też ukraiński.

Tłumaczenie z chińskiego na polski

Ostatnie lata to czas ogromnego wzrostu gospodarczego Chińskiej Republiki Ludowej. Kraj ten posiada obecnie drugą największą gospodarkę na świecie, a ekonomiści przewidują, że w najbliższych latach Chińczycy prześcigną Amerykanów. Coraz większe znaczenie firm wywodzących się z państwa środka sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na usługi tłumaczy władających tym językiem i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić.

Tłumaczenie ze szwedzkiego na polski

Na liście najczęściej poszukiwanych tłumaczeń można też znaleźć języki skandynawskie – zwłaszcza szwedzki. To właśnie z tego kraju pochodzi wiele firm, które działają na światowym rynku – na przykład IKEA, Scania, Volvo czy Electrolux.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here