Studia podyplomowe są doskonałą alternatywą dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dziś tytuł magistra nie jest już tak wysoko ceniony jak kiedyś. Na studia podyplomowe może pójść każdy, kto posiada dyplom ukończenia studiów wyższych.

Zalety studiów podyplomowych

Studia podyplomowe pozwalają na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności. Pomagają więc nam w uzyskaniu specjalizacji, która jest wysoko ceniona na współczesnym rynku pracy.

  • Co to są studia podyplomoweszybkie dokształcenie się – a co za tym idzie zaoszczędzenie czasu. Współcześnie często nie mamy możliwości by decydować się na drugi kierunek studiów, bądź studia doktoranckie. Studia podyplomowe dają możliwość szybkiego (ok. 2 lat) i skutecznego uzyskania koniecznego wykształcenia i wiedzy. Warto też zauważyć, że studia te zwykle odbywają się w weekendy, co nie jest bez znaczenia dla osób już pracujących,
  • uzupełnienie wiedzy – praktycznie każdego kierunku, od humanistycznych, przez biznesowe i medyczne, który studiowaliśmy na studiach pierwszego stopnia, możemy kontynuować na studiach podyplomowych. Można w ten sposób poszerzyć swoją wiedzę o dodatkową specjalizację lub też zdobyć wiedzę ogólną, szeroką, która lepiej pozwoli orientować się w świecie. Wszystko dzięki programowi studiów, który przygotowany jest w taki sposób, żeby poszerzać już dobytą wiedzę,
  • poszerzanie horyzontówstudia podyplomowe dają również możliwość studiowania na kierunkach zupełnie niezwiązanych z naszym dotychczasowym wykształceniem. Możemy w ten sposób np. kończąc chemię udać się na „podyplomówkę” z zarządzania. Wszystko po to, by np. móc zdobyć wysokie stanowisko kierownicze w koncernie chemicznym.
  • zwiększenie mobilności na rynku pracy – studia podyplomowe pomagają w znalezieniu pracy, ale również w zdobyciu awansu.

Jak wybrać kierunek studiów podyplomowych

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą wykładowcy – praktycy, a w ławkach zasiadają specjaliści z danej branży. Rozpoczęcie więc tego rodzaju studiów to okazja do wymiany doświadczenia zawodowego. Studia takie nie powinny powielać wiadomości zdobytych na studiach magisterskich czy licencjackich, a je poszerzać, uzupełniać. Poza tym powinny one wnosić wiele nowej wiedzy i umiejętności. Jeśli tak nie jest mijają się one z celem. Kierunek powinien być również zgodny z wykonywanym zawodem lub profesją wybrana na przyszłość. W pracy należy bowiem podążać wytyczoną wcześniej ścieżką i robić wszystko, aby realizować cele. W tym właśnie doskonale pomóc mogą studia podyplomowe. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być zarówno absolwenci studiów I, II, jak i III stopnia (zależnie od kierunku). Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji jest dobrze postrzegane przez pracodawców. Kandydat, który decyduje się na dodatkową edukację jest postrzegany jako osoba, której zależy na ciągłym rozwoju i która jest specjalistą w swoim fachu. Warto rozważyć więc dodatkową inwestycję w studia – może ona zaprocentować awansem, nową propozycją pracy bądź spełnieniem zawodowych celów i pragnień.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here