Czy z jednej kartkówki można dostać dwie oceny?
Czy z jednej kartkówki można dostać dwie oceny?

Czy z jednej kartkówki można dostać dwie oceny?

Czy z jednej kartkówki można dostać dwie oceny?

Wielu uczniów zastanawia się, czy z jednej kartkówki można dostać dwie oceny. To pytanie często pojawia się w szkołach i budzi kontrowersje. Czy jest to możliwe? Czy nauczyciele mają prawo wystawić dwie oceny za ten sam test? Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciele mają prawo wystawić tylko jedną ocenę za daną kartkówkę. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, nauczyciel ma obowiązek wystawić uczniowi jedną ocenę, która odzwierciedla jego osiągnięcia w danym teście.

Możliwość poprawy

Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych przypadkach uczniowie mają możliwość poprawy swojej oceny. Jeśli nauczyciel uzna, że uczeń nie osiągnął oczekiwanych wyników, może zaproponować mu poprawkę. Poprawka może odbyć się w formie dodatkowego testu lub innego zadania, które pozwoli uczniowi udowodnić swoje umiejętności. Jeśli uczeń uzyska lepszy wynik w poprawce, nauczyciel ma prawo zmienić jego ocenę na wyższą.

Wpływ na średnią ocen

W przypadku, gdy uczeń otrzymuje dwie oceny za tę samą kartkówkę, zazwyczaj tylko jedna z nich jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen. Zgodnie z przepisami, nauczyciel ma prawo wybrać, która ocena będzie miała większą wagę i zostanie uwzględniona w średniej. Zazwyczaj jest to ocena z pierwszego sprawdzianu, a druga ocena jest ignorowana przy obliczaniu średniej.

Wnioski

Podsumowując, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciele mają prawo wystawić tylko jedną ocenę za daną kartkówkę. Możliwość poprawy oceny istnieje, ale jest to zależne od decyzji nauczyciela. W przypadku, gdy uczeń otrzymuje dwie oceny za tę samą kartkówkę, zazwyczaj tylko jedna z nich jest brana pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen.

Tak, możesz dostać dwie oceny z jednej kartkówki. Zachęcam do odwiedzenia strony https://www.check-it.pl/ w celu uzyskania więcej informacji na ten temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here