Dodatkowe środki na otwarcie firmy – jak je zdobyć? Dowiedz się!

Nowe firmy mają wiele problemów, gdyż nie jest łatwo wprowadzić przedsiębiorstwo na wysokie obroty, jeśli nie mamy wystarczającej ilości gotówki. Na kontach dla firm zawsze powinny być pieniądze, a w przypadku startującej działalności czasami trudno o płynność finansową. Co robić w tej sytuacji? Możemy starać się o kredyt. Jak wybrać najlepszy produkt? Czy takie rozwiązanie ma jakieś minusy?

Jakimi kryteriami się kierować wybierając kredyty dla firmy? Jak zasilić konta dla firm?

Zanim zdecydujemy się na jeden z kredytów, sprawdźmy, ile będzie nas kosztować, jaki jest jego całkowity kosz i na jaki cel może być przeznaczony. Warunki uruchomienia pożyczki zależą bowiem od celu, na jaki wykorzystamy kredyt, a w przypadku większej kwoty bank będzie wymagał szczegółowego rozliczenia się z wydatków. Jeśli pożyczka będzie zabezpieczona np. nieruchomością, otrzymamy większy kredyt, ale musimy być świadomi, że wiąże się to z dużym ryzykiem – jeśli biznes się nie uda, stracimy nie tylko firmę i pieniądze, lecz także nieruchomość. W przypadku kredytu niezabezpieczonego bank będzie dokładnie sprawdzał nasze konta dla firm i analizował naszą historię finansową lub będzie wymagał dodatkowych ubezpieczeń, by móc przedstawić nam ofertę kredytów. Jesteś zainteresowany kontem dla firm? Sprawdź https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/konta.

Zanim pieniądze wpłyną na konta dla firm. Kredyty dla rozpoczynających działalność

Kredytów dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność nie ma dużo, gdyż niektóre banki mają obawy przed pożyczaniem środków podmiotom gospodarczym o nieugruntowanej pozycji. Instytucje finansowe dbają o to, by nie pożyczać pieniędzy tym, którzy mogą nie spłacić zobowiązania. W związku z tym obecnie jedynie kilka banków ma ofertę kredytową adresowaną do firm, które dopiero rozpoczynają działalność. Ich propozycje dotyczą kwot rzędu 10–20 tys. zł, a taką sumę start up powinien pozyskać bez większych problemów i bez zabezpieczeń majątkiem własnym. Bardziej skomplikowane może być otrzymanie kredytu w kwocie np. 200 tys. zł, ale i to nie jest niemożliwe. Ostateczna wartość przyznanego finansowania będzie zależała od celu kredytu, branży oraz zabezpieczenia (np. w postaci nieruchomości, urządzeń/maszyn czy kontraktów). Często takie kredyty są udzielane w formie limitu w rachunku bieżącym na kontach dla firm lub limitu na karcie kredytowej. Każde zasilenie konta traktowane jest jako spłata zadłużenia. Pamiętajmy, że finansowanie udzielane przez bank musi być odpowiednio zabezpieczone, więc może on poprosić o zastaw pod hipotekę lub możliwość rekompensaty ewentualnych strat poprzez zajęcie majątku firmy (np. maszyn). Formą zabezpieczania jest również kaucja oraz blokada środków na rachunku bankowym (są one zajmowane przez bank, gdy przedsiębiorca nie spłaca zadłużenia). Istnieją także zabezpieczenia o charakterze osobowym, czyli gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, cesja wierzytelności i inne. O wszystkich warunkach i obostrzeniach przedsiębiorca powinien być poinformowany przed zawarciem umowy kredytowej.

Chcąc zapewnić swojej działalności płynność finansową możemy wnioskować o jeden z kredytów dla firmy, który będzie zastrzykiem gotówki, który trafi na jedno z naszych kont dla firm. Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznajmy się z jej warunkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here