dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy

Osoby, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje z urzędu pracy. Są one traktowane jako rodzaj swoistej walki z bezrobociem, a o ich niekwestionowanych zaletach decyduje fakt, że nie podlegają zwrotowi i nie wymagają ponoszenia kosztów własnych przed ich otrzymaniem. Następuje to bardzo szybko, bo w przedziale od miesiąca do półtora, ale jest uzależnione od spełnienia określonych warunków.

Ubiegająca się o dotację z urzędu pracy na otworzenie firmy osoba powinna posiadać status osoby bezrobotnej, co można uzyskać poprzez zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy i otrzymaniu statusu osoby bezrobotnej zachodzi konieczność odczekania trzech miesięcy, ponieważ dopiero po ich upłynięciu można złożyć wniosek o przyznanie dotacji. W niektórych urzędach pracy okres oczekiwania bywa skracany do trzydziestu dni.

Jednym z warunków ubiegania się o dotację z urzędu pracy jest kwestia związana ze studiami. Przyszły przedsiębiorca nie może studiować dziennie, w grę wchodzą tylko studia zaoczne.

Bezrobotny, który ubiega się o dofinansowanie z urzędu pracy, nie może (w ciągu poprzedzających złożenie wniosku dwunastu miesięcy) zajmować się prowadzeniem innej działalności gospodarczej. W odniesieniu do tego warunku zdarza się, że niektóre urzędy pracy wymagają dłuższego niż dwanaście miesięcy okresu.

Dotacja z urzędu pracy nie zostanie przyznana osobie, która w ciągu dwunastu miesięcy odmówiła przyjęcia zaproponowanej pracy, stażu bądź przygotowania do zawodu.

Związane z ubieganiem się o dofinansowanie procedury zwykle są zamykane w ciągu miesiąca. Dotacja musi być zwrócona, gdy nie zostaną spełnione wszystkie zawarte w umowie warunki.

Wysokość dotacji nie jest jednolita, ponieważ zależy od kwot, jakimi dysponują na ten cel urzędy pracy. Zwykle wynosi ona od szesnastu do dwudziestu czterech tysięcy złotych. Warto podkreślić, że dotacje są przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w regulaminie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here