Każdy z nas, w mniejszym lub większym stopniu, myśli o swojej emeryturze. Zdecydowanie rzadziej myślą o niej młodzi ludzie, którzy zwykle mówią, że jakoś to będzie, a jeszcze inni powątpiewują w to, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w ogóle będzie coś takiego jak świadczenie emerytalne. Jedną z takich świadczeń emerytalnych jest emerytura górnicza, do której prawo mają osoby wykonujące pracę górnicza. Oczywiście taką emeryturę otrzymują pracownicy po spełnieniu odpowiednich warunków. I właśnie o tych warunkach informujemy w poniższym tekście.

 

Różne aspekty pracy górniczej

Emerytura górniczaPojęcie pracy górniczej nie wiąże się tylko z jednym określeniem pracy wykonywanej przez górników. Do pracy górniczej możemy zaliczyć chociażby pracę pod ziemią w kopalniach węgla bądź innych surowców, a także pracę pod ziemią w przedsiębiorstwach, które wykonują różne prace dla kopalń, na przykład przy budowie szybów. Również do prac górniczych można z pewnością zaliczyć wszelakie prace pod ziemią w przedsiębiorstwach montażowych czy zakładach naprawczych. Również trzeba nadmienić pracę na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego przy ręcznym lub zmechanizowanym urabianiu, jak również przewozie nadkładu i złoża, przy pomiarach w zakresie miernictwa górniczego oraz konserwacji agregatów i urządzeń wydobywczych. Również pod ziemią pracują ratownicy medyczni zrzeszeni zwykle w większych drużynach ratowniczych danej kopalni. Jest to również niezwykle trudna i odpowiedzialna praca zawodowa, a przy tym zagrażająca życiu ratownikom. Wymienione rodzaje prac są tylko niektórymi, trudnymi pracami wykonywanymi przez osoby zatrudnione jako górnicy.

 

Emerytura dla górnika

Kiedy zatem górnik wykonujący swoje obowiązki może przejść na wyczekiwaną od dłuższego czasu i w pełni zasłużoną emeryturę? Okazuje się bowiem, że w naszych przepisach gwarantowane są dwa rodzaje emerytur górniczych. Pierwsza z nich mówi, że emerytura górnicza obowiązuje bez względu na wiek górnika, ale oczywiście wymagany jest odpowiedni staż. Chodzi tutaj o przepracowane pod ziemią dwadzieścia pięć lat w pełnym wymiarze czasowym. Warto również zaznaczyć, że w tym przypadku nie jest ważne to, na jakim stanowisku była wykonywana praca górnicza. Z kolei druga opcja jest przewidziana tylko dla górników, którzy ukończyli pięćdziesiąt bądź pięćdziesiąt pięć lat. Jednak należy przy tym zaznaczyć, że wcześniejsza emerytura nie przysługuje tym górnikom, którzy pracują na tak zwanej powierzchni. Bardzo ważny fakt stanowi informacja, że przy ustalaniu stażu, dzięki któremu następuje prawo do górniczej emerytury w wieku pięćdziesięciu czy pięćdziesięciu pięciu lat, niektóre okresy pracy górniczej  wlicza jako półtorakrotna praca , gdzie jeden rok pracy odpowiada osiemnastu miesiącom pracy. Zatem taka osoba może wcześniej udać się na zasłużoną, górniczą emeryturę, o której marzył od dobrych paru lat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here