Faktoring

Ryzyko utraty płynności finansowej dotyczy wielu przedsiębiorców. Niezależnie od tego, czy dana firma zajmuje się handlem, produkcją, czy też świadczeniem usług, niekiedy kilka niespłaconych faktur wystarczy, by pojawiły się problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Zdolność do rozliczania się z pracownikami, kontrahentami i dostawcami można jednak zachować dzięki zewnętrznemu finansowaniu. Poza kredytami kupieckimi i leasingiem, przedsiębiorcy mogą zdecydować się również na faktoring. Jak ta trzecia opcja wypada w porównaniu z dwoma poprzednimi? To wyjaśniamy w nowym poradniku.

Faktoring a kredyt kupiecki. Jakie zalety oferuje faktoring?

Kredyt kupiecki to umowa zawierana między dwoma przedsiębiorcami, w ramach której dostawca towarów lub usług udziela nabywcy odroczenia płatności. To tradycyjne podejście, które pozwala klientowi na opóźnienie zapłaty, a dostawcy oferuje pewną formę kredytu. Jednak kredyty kupieckie niosą ze sobą ryzyko nieterminowych płatności oraz mogą ograniczać zdolność kredytową dostawcy.

W ramach faktoringu z kolei przedsiębiorstwo przekazuje swoje faktury firmie faktoringowej (faktorowi). Ten natychmiast wypłaca przedsiębiorcy pewien odsetek wartości faktury, eliminując tym samym ryzyko utraty płynności wskutek opóźnienia ze strony klienta. Przejmuje także obowiązek przeprowadzenia ewentualnej windykacji, pozwalając klientowi (faktorantowi) skoncentrować się na właściwej działalności. Więcej informacji na temat tego, jak działa faktoring, dostępnych jest na https://pragmago.pl/.

Faktoring jest więc bardziej elastycznym i bezpieczniejszym rozwiązaniem niż kredyty kupieckie. Pewność co do zachowania płynności finansowej, brak ryzyka niewypłacalności klientów oraz możliwość skorzystania z dodatkowych usług faktoringowych, takich jak zarządzanie należnościami, czynią go atrakcyjną opcją dla większości przedsiębiorców.

Faktoring a leasing. Jak faktoring może pomóc firmie?

Leasing oferuje elastyczne warunki i minimalizuje potrzebę dużej wpłaty własnej. Przedsiębiorstwo musi jednak zaczekać na zakończenie umowy, by stać się właścicielem danego aktywa. Faktoring natomiast pozwala na szybkie uzyskanie środków i ich szybkie zainwestowanie w rozwój firmy – bez konieczności podpisywania długoterminowych zobowiązywań (jak ma to miejsce w przypadku spłaty rat leasingowych).

Faktoring – alternatywa dla tradycyjnych źródeł finansowania

Faktoring, jako alternatywa dla kredytów kupieckich i leasingu, oferuje firmom wiele korzyści. Najważniejsze to:

  • pewność utrzymania płynności finansowej: umożliwia szybkie uzyskanie gotówki z wystawionych faktur, dzięki czemu przedsiębiorstwo może efektywniej zarządzać bieżącymi wydatkami i inwestycjami. Firma faktoringowa przejmuje ryzyko związane z opóźnieniami płatności od klientów lub ich niewypłacalności, zabezpieczając firmę przed utratą płynności finansowej;
  • elastyczność: faktoring pozwala na elastyczne dostosowanie sposobu do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa, bez konieczności zaciągania dodatkowego zadłużenia;
  • większa dostępność: przy podpisywaniu umowy o faktoring, nie jest sprawdzana zdolność kredytowa. Z tej formy finansowania mogą więc korzystać także przedsiębiorstwa w gorszej kondycji;
  • brak wpływu na zdolność kredytową firmy;
  • dostęp do dodatkowych usług: firmy faktoringowe często oferują dodatkowe usługi (np. zarządzanie należnościami), dodatkowo odciążając swoich klientów.

Przedsiębiorcy rozważający kredyt kupiecki lub leasing powinni zwrócić uwagę na faktoring. To nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań, pozwalająca kompleksowo zadbać o płynność finansową i minimalizująca ryzyko niewypłacalności. Nic więc dziwnego, że dla wielu firm staje się ważnym narzędziem wspierającym ich rozwój i konkurencyjność. 

Dowiedz się więcej o zaletach i wadach faktoringu https://nettg.pl/gornictwo/202151/zalety-i-wady-faktoringu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here