Jak grać na giełdzie

Odpowiedź na pytanie, jak grać na giełdzie, nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że nie powinna być zajęciem dla laików, ponieważ, żeby grać na giełdzie, trzeba orientować się w jej funkcjonowaniu. Ważne jest także zapoznanie się z rozwojem występujących na giełdzie papierów wartościowych spółek, śledzenie wykresów czy obserwowanie następujących po sobie trendów.

Gdy tak elementarna wiedza zostanie przyswojona, można zainwestować nie więcej niż dziesięć procent posiadanych rezerw finansowych. Gra na giełdzie powinna opierać się na trendach. Inwestowanie można rozpocząć, wybierając trend wzrostowy, spadkowy czy boczny. Najlepiej byłoby wybierać trend wzrostowy. Polega to w przybliżeniu na prowadzeniu obserwacji spółki.

Korzystając z programu do analizy technicznej, dobrze byłoby prześledzić wykresy spółek, a następnie wybrać takie, które wchodzą w trend wzrostowy. Zdecydowanie należy unikać inwestowania w spółki, których dzienny obrót jest zamykany na poziomie kilku tysięcy, ponieważ są one mało płynne. Jeżeli nawet analiza okaże się trafna, to nie gwarantuje jeszcze, że przyniesie faktyczne zyski.

Nie należy inwestować w spółki, które po upływie kilku dni od przeprowadzonej analizy zamierzają przedstawić raport finansowy. Stanowi to zagrożenie dla zainwestowanego kapitału, ponieważ ujawnione dane mogą wywierać niekorzystny wpływ na kurs akcji, a to z kolei przyczyni się do zmniejszenia zysków. Najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie oznak kontynuacji trendu w postaci flag, chorągiewek czy prostokątów. Zakupu należy dokonać wówczas, gdy na wykresie pojawia się oznakowanie świecowe, świadczące o sygnale zakupu.

Wykorzystując analizę fundamentalną, dobrze byłoby wybierać spółki, które albo w ciągu ostatnich pięciu lat były w dobrej kondycji finansowej, albo nie przynosiły strat. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby zadłużenie spółki nie było wyższe od jej kapitału. Należy wybierać takie spółki, które oferują znane i zrozumiałe usługi lub produkty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here