Jak inwestować w ETFy w Polsce

Fundusze ETF cieszą się ogromną popularnością wśród inwestorów na całym świecie. Nic dziwnego – stanowią one atrakcyjną propozycję dla osób, które chcą pomnażać swoje oszczędności na giełdzie. Dzięki możliwości pasywnego zarządzania i stosunkowo niskim kosztom, zwiazanym z inwestycją, mogą one umożliwić pomnażanie oszczędności również drobnym inwestorom.

Jak zawsze w ekonomii, duży popyt pociąga za sobą dużą podaż. Obecnie na światowych giełdach można zakupić jednostki udziału tysięcy funduszy ETF. Jak spośród tak bogatej oferty wybrać te, które okażą się najlepszą inwestycją? Dużą pomocą mogą okazać się darmowe narzędzia do analizy funduszy ETF, które można znaleźć w Internecie.

Zanim przejdziemy do ich krótkiego omówienia, musimy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie…

Czy inwestowanie w ETFy jest legalne w Polsce?

Krótka odpowiedź brzmi: tak. Inwestor polski musi jednak pamiętać, że niestety w naszym kraju handel jednostkami wielu funduszy ETF może być utrudniony lub wręcz niemożliwy. „Winowajcą” jest tu wprowadzona 3 stycznia 2018 r. unijna dyrektywa MiFID II, która została bardzo restrykcyjnie zaimplementowana w naszym kraju przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wprowadzone przez KNF uregulowania w praktyce odebrały inwestorom indywidualnym możliwość handlu zagranicznymi instrumentami finansowymi, których emitenci nie przygotowali specjalnego dokumentu opisowego (KIID – Key Investor Information Document) w języku polskim. Wielu właścicieli funduszy ETF (zwłaszcza amerykańskich) do dzisiaj nie dopełniło tej formalności – i dlatego też polskie banki i domy maklerskie musiały zablokować handel jednostkami ich funduszy.

Jak rozwiązać problem ograniczonej dostępności do funduszy ETF w Polsce?

Jak uzyskać możliwość zakupu jednostek funduszy pasywnych, niedostępnych u polskich pośredników? Rozwiązaniem może być skorzystanie z usług podmiotów, działających na rynku światowym i oferujących inwestorom polskim możliwość otwarcia rachunku przez Internet. Aby przekonać się, jak bardzo może to zwiększyć Twoje szanse na sukces, zobacz także do jak wielu funduszy ETF możesz zyskać dostęp za pośrednictwem konta otwartego u takiego globalnego pośrednika. Dla porównania – przeciętny polski dom maklerski ma w ofercie od 20 do 300 funduszy typu ETF.

Darmowe narzędzia do analizy ETF

Po otwarciu rachunku w wybranym polskim lub zagranicznym domu maklerskim lub banku warto zanalizować dostępne fundusze pasywne, aby zbudować bezpieczny i jednocześnie rentowny portfel.

Dostępne w Internecie programy i strony analityczne można podzielić na dwie grupy:

  • narzędzia do analizy sektorowej (szerokościowej) – służą do wybrania spośród wszystkich dostępnych u danego pośrednika funduszy kilku najlepiej dopasowanych do Twoich pottzeb inwestycyjnych; przykładem takiego narzędzia może być ETF Database,
  • narzędzia do analizy głębokościowej – pozwalają drobiazgowo zanalizować różne parametry jednego, wybranego funduszu. Większość narzędzi oferuje wgląd w historyczne notowania danego funduszu ETF, wysokość wypłacanych przez niego dywidend, jego miesięczne i roczne stopy zwrotu, itp. Przykłady narzędzi do analizy głębokościowej: JustETF, ETFdb ETF Screener, Morningstar.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here