dokumenty u tłumacza

Nie ma chyba obecnie firmy, która nie korzystałaby z usług translatorskich. Tłumaczeniu podlegają umowy, upoważnienia, korespondencja, materiały promocyjne i wiele innych. Ale usługi tłumaczy potrzebne są także osobom prywatnym – kiedy wybieramy się na staż czy do pracy za granicą albo na wakacje. Jakiego tłumacza wybrać? Tłumacz przysięgły – kiedy jest potrzebny, a kiedy wystarczy nam zwykłe tłumaczenie? Oto wszystko, co musicie wiedzieć na ten temat.

Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione jest rodzajem przekładu, którego dokonać może jedynie tłumacz przysięgły. Musi być ono zgodne z Ustawą z dn. 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego, opatrzone formułą poświadczającą i odciskiem pieczęci tłumacza. Formuła musi być umieszczona bezpośrednio pod tekstem, spisana w określonym języku, określać, czy tłumaczenia dokonano na podstawie dokumentu oryginalnego czy jego kopii, zawierać podpis tłumacza oraz numer tak zwanego repertorium. Dopiero tłumaczenie zawierające wszystkie te elementy może być tłumaczeniem przysięgłym. Inne dokumenty nie zostaną wzięte pod uwagę przez instytucje.

Więcej na temat tłumaczeń przysięgłych dowiesz się tutaj: https://www.abctlumaczenia.eu/tlumaczenia-przysiegle/.

Jaka jest różnica między tłumaczem zwykłym a przysięgłym?

Tłumacz przysięgły ma specjalne uprawnienia, nadane przez ministerstwo sprawiedliwości, które upoważniają go do dokonywania przekładów dokumentów urzędowych. Wymaga się od niego perfekcyjnej znajomości języka obcego w mowie i piśmie. Zwykły tłumacz także musi doskonale znać język obcy, ale może tłumaczyć jedynie treści, które nie mają mocy urzędowej – literaturę i poezję, strony www, ulotki i materiały promocyjne, artykuły.

Ale jest jeszcze jedna różnica – jest nią odpowiedzialność za wykonywaną pracę. O ile zwykły tłumacz naraża się jedynie na niezadowolenie i utratę klienta w przypadku niezadowalającej jakości przekładu, o tyle tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową za ewentualne błędy. Mogą zostać nałożone na niego kary – upomnienie, nagana, a nawet zawieszenie lub odebranie prawa do wykonywania zawodu.  

Kiedy potrzebujemy usług tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe konieczne są zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy przetłumaczyć wszelkiego rodzaju pisma urzędowe i dokumenty:

  • akty stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu, itd.),
  • kontrakty, umowy,
  • akty notarialne – testament, darowizna, umowa kupna – sprzedaży,
  • umowy, na przykład o pracę, zaświadczenia,
  • świadectwa szkolne, dyplomy i certyfikaty,
  • dokumentacja sądowa,
  • dokumenty medyczne.

Tłumaczeń uwierzytelnionych będą od nas wymagały także banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Muszą mieć to na uwadze zwłaszcza osoby dokonujące zakupu pojazdów za granicą – aby móc go zarejestrować w Polsce, konieczne jest sporządzenie tłumaczenia uwierzytelnionego umowy kupna – sprzedaży lub faktury.

Wiemy już kiedy należy korzystać z tłumaczeń przysięgłych i w jakich przypadkach są one niezbędne. To pozwoli nam od razu wybrać odpowiednie biuro tłumaczeń i skierować się do specjalisty o stosownych kompetencjach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here