Najniższa emerytura netto

Wiele osób z utęsknieniem czeka na spokojne życie, odpoczynek od codziennych problemów, a także pracy zawodowej. Takie marzenie o spokojnym życiu zwykle realizuje się, kiedy zainteresowana osoba osiąga wiek emerytalny, a więc przechodzi na całkiem zasłużoną emeryturę. Wiele osób zastanawia się wtedy, jakie środki finansowe otrzymywać będą dzięki otrzymywaniu świadczenia emerytalnego. Warto zaznaczyć, że chodzi głównie o otrzymywanie nie kwoty brutto emerytury, ale kwoty, która bezpośrednio trafi do emeryta do ręki, a więc kwoty netto emerytury. Często kwota emerytury podawana w mediach czy przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest myląca, bowiem określa środki emerytalne, które są podawane w kwocie brutto, a więc w kwocie, która znacznie mniej interesuje samego zainteresowanego emeryta. A przecież trzeba pamiętać, że zawsze środkami, które są  odprowadzane od emerytury, są środki z  podatku dochodowego PIT, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Obliczanie emerytury netto

Najniższa emerytura nettoW celu obliczenia emerytury podanej w kwicie netto musimy niezbędna jest podstawowa wiedza, mówiąca o tym, że zaliczka pobrana na podatek PIT jest ustalona w naszym kraju w wysokości osiemnastu procent. Zatem otrzymaną ostatecznie kwotę musimy koniecznie podzielić przez dwanaście, a więc przez liczbę wszystkich miesięcy w roku. Wynik, który zostaje uzyskany w wyniku odpowiednich obliczeń należy oznacza kwotę którą należy odliczyć od naszej emerytury. Ostatecznie wygenerowana suma pieniężna oznacza właśnie wysokość emerytur, która nas najbardziej interesuje, a więc podana w kwocie netto, która trafia wprost do ręki emeryta, bądź na jego indywidualne konto bankowe. Zatem przykładowo jeśli otrzymamy emeryturę w kwocie brutto tysiąca sześćset złotych, wówczas do ręki otrzymamy kwotę tysiąc trzysta trzydzieści osiem złotych, a więc widzimy w tym przytoczonym przykładzie, że  emerytura zostanie pomniejszona o dwieście sześćdziesiąt dwa złote.

Najniższa emerytura netto

Wiele osób niestety należy do grupy emerytów, którym wyliczona zostaje najmniejsza kwota zasiłku. Zanim jednak obliczymy tę kwotę, warto również pamiętać, że emerytury wiążą się z  opodatkowaniem podatkiem PIT  podobnie jak to ma miejsce w przypadku otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Na szczęście jest również dobra informacja dla emerytów, gdyż ta grupa osób  nie musi się corocznie samodzielnie rozliczać, gdyż PIT do urzędu skarbowego wysyła za niego zakład ubezpieczeń społecznych. Natomiast w przypadku chęci przekazania jednego procenta do na jakąkolwiek organizację pożytku publicznego, nic nie stoi na przeszkodzie i emeryt spokojnie zamiast państwu może przekazać swoje pieniądze na bardziej potrzebujące organizacje lub indywidualne osoby.  Wtedy taka osoba jest zobowiązania do wypełnienia odpowiedniego formularza, ale na szczęście jest ta osoba zwolniona z wypełniania całego zeznania podatkowego.

Ile zatem wynosi w naszym kraju najniższa emerytura netto, która w podanej kwocie brutto wynosi tysiąc złotych? Okazuje się, że jest to kwota 853 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here