Podatek od spadku po rodzicach

Kiedy dziedziczymy spadek, często zapominamy o bardzo ważnej kwestii, do jakiej z pewnością należy podatek od spadku po rodzicach czy najbliższej rodzinie lub osobach, które po prostu nam zapisały pewne cenne rzeczy, takie jak samochód czy mieszkanie Należy przy tym zaznaczyć, że kwota wysokości takiego podatku nie jest kwotą sztywną i niezmienną. Wręcz przeciwnie. Kwota podatku od spadku uzależniona jest bowiem od stopnia pokrewieństwa ze zmarłą osobą, która nam ten spadek zapisała. Jest jednak możliwość uniknięcia płacenia podatku, za sprawą zgłoszenia przez osoby najbliższe dla spadkodawcy nabycia danego majątku naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zwolnienie z podatku od spadku

Podatek od spadku po rodzicachW ustawie jasno jest zapisane, że jeśli osoba dziedzicząca spadek zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, przy tym trzeba dochować terminu sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, to w takim zwolniona od płacenia podatku. Warto dodać, że osoba, od której dziedziczymy spadek powinna być z najbliższej rodziny, a więc chodzi tutaj o chociażby naszego małżonka, pasierba, rodzeństwo, ojczyma jak również macochę. Wówczas taka osoba powinna złożyć jak najszybciej stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym, do którego należy. Jeśli jednak ta osoba nie dotrzyma ustawowego terminu, wówczas będzie zobowiązania do podatku, który obejmuje pierwszą grupę podatkową określoną w przepisach prawa. Ludzie często zapominają o takim wniosku, dzięki któremu eliminuje się podatek od spadku po rodzicach i najbliżej rodzinie.

Wyjątek potwierdza regułę

Jednak jak we wszystkim, istnieją wyjątki. Tak jest również w tym wypadku, a ściślej mówiąc chodzi o obowiązek składania oświadczenia opisanego powyżej. Mianowicie okazuje się, że takiego oświadczenia nie trzeba składać w sytuacji, jeśli nabycie spadku dokonuje się na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Jednak warto zaznaczyć, że takie poświadczenie od notariusza nie zwalnia dziedziczących spadek z obowiązku wystosowania zawiadomienia do urzędu skarbowego, do którego należy zainteresowana osoba. Dzieje się tak dlatego, że przepis mówi o stosownych umowach zapisanych w akcie notarialnym, co stanowi umowę, czego nie można powiedzieć o kwestii jakiegokolwiek poświadczenia. Dzieje się tak dlatego, że wymienione w polskim prawie nabycie następuje na podstawie samego dziedziczenia, a nie poświadczenia, które jedynie stanowi dowód na prawo do danego spadku.

W przypadku jakiegokolwiek problemu, wynikającego z braku wiedzy odnośnie podatku od spadku po rodzicach czy bliskich osobach, warto w tej sprawie poradzić się fachowców, a więc można po poradę udać się do kancelarii prawnej bądź notarialnej. Wówczas będziemy pewni, że postępujemy zgodnie z obowiązującym nas polskim prawem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here