Sesja pitchingowa to spotkanie, w którym najczęściej uczestniczy przedsiębiorca oraz kilku potencjalnych inwestorów. W jego trakcie założyciel firmy prezentuje podstawowe założenia przedsięwzięcia i stara się przekonać inwestorów, że jego pomysł gwarantuje osiągnięcie wysokich zysków w przyszłości.

Celem spotkania jest pozyskanie kapitału niezbędnego do dalszego rozwoju firmy.

Kto organizuje sesje pichingowe?

Spotkanie najczęściej organizowane są przez organizacje pomagające nowopowstałym firmom lub instytucje skupiające inwestorów. Do tych pierwszych należą na przykład inkubatory przedsiębiorczości. Natomiast typowym przykładem instytucji reprezentującej stronę inwestorską są stowarzyszenia aniołów biznesu.

Zdarza się także, że sesje pitchingowe orgaznizowane są podczas kongresów i konferencji.

Jak przygotować się do prezentacji?

Podczas sesji prezentowanych jest kilka lub kilkanaście projektów. Oznacza to, że przedsiębiorca ma kilka lub kilkanaście minut na przedstawienie swojego pomysłu. To bardzo mało i dlatego warto dobrze przygotować wystąpienie.

Pierwszy elementem jest wybór osoby prezentującej. Zdarza się, że pomysłodawca nie jest osobą, która wypada dobrze podczas wystąpień publicznych, ale w jego zespole pracują osoby, które doskonale poradzą obie ze sprzedażą pomysłu. Wtedy bez wahania należy powierzyć takiej osobie wykonanie prezentacji.

Drugim ważnym elementem jest zebranie maksymalnie dużej ilości informacji o inwestorach, którzy będą uczestniczyli w sesji. Warto poznać ich zainteresowania biznesowe i wcześniejsze inwestycje. Warto dowiedzieć się jak najwięcej o ich dotychczasowych doświadczeniach związanych z finansowaniem nowopowstałych firm. Zebrane informacje można wykorzystać zarówno podczas prezentacji (poprzez zwracanie szczególnej uwagi na elementy najbardziej interesujące dla grona inwestorskiego) jak również podczas odpowiedzi na pytania zadawane przez potencjalnych inwestorów.

Na co zwracają uwagę inwestorzy?

Inwestorzy najczęściej zwracają uwagę na następujące elementy:

  • Innowacyjność produktu lub usługi
  • Potencjał rynku lub grupę docelową
  • Możliwość skalowania biznesu
  • Strategię wejścia na rynek
  • Potencjalne przychody i poziom kosztów

Poza powyższymi elementami ważne jest przedstawienie zespołu, który będzie uczestniczył w przedsięwzięciu. W końcu biznes to przede wszystkim ludzie, którzy go budują. Warto skupić się na doświadczeniach i kompetencjach członków zespołu przygotowującego produkt i model biznesowy.

Wiara w sukces

Bez tego nikt zrealizuje celu. Żaden inwestor nie podejmie ryzyka i nie zainwestuje w nowopowstałą firmę jeżeli założycielowi nie uda się go zarazić entuzjazmem.

Dlatego przedsiębiorcy, którzy nie są pewni, że ich produkt ma szanse podbić rynek nie powinni sobie zawracać głowy uczestniczeniem w sesjach z inwestorami. Wszelka niepewność powoduje wielokrotne zwiększenie ryzyka, a inwestorzy zainteresowani są dofinansowaniem firm z największym potencjałem odniesienia sukcesu.

Źródło: ASA – Partnerstwo publiczno-prywatne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here