W życiu pojawiają się problemy, na które w danym momencie nie mamy żadnego pomysłu, jak doprowadzić do ich rozwiązania. Często przyczynem problemów jest zdrowie, a mówiąc ściślej wszelkiego typu choroby, które nas dopadają często znienacka. Często znarza się tak, że dana osoba nie może już wykonywać pracy zawodowej, a jej staż pracy jest niewielki. Warto pamiętać że taka osoba, która ze względu na chorobę nie nie może pozwolić sobie na wykonywanie codziennej pracy zawodowej, a na dodatek nie zdążyła jeszcze wypracować stażu niezbędnego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, nie stoi całkowicie na straconej pozycji. Na szczęście w Polsce istnieje coś takiego jak przyznanie renty bez lat pracy. Zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, taka osoba może ubiegać się o przyznanie renty socjalnej.

 

Decydujący staż

Renta bez lat pracyRenta socjalna  stanowi wielką szansę i nadzieję w stosunku do osób, którzy ze wzlęgu na stan zdrowia nie mogą pracować, a ich niewielki staż pracy stanowi barierę do pobierania standardowej renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc renty chorobowej. Jaki zatem powinien być staż pracy osoby, aby otrzymać rentę chorobową? Jeśli osoba ta nie ukończyła dwudziestu lat, wówczas powinna mieć przepracowany co najmniej rok. W przypadku osób w wieku od dwudziestu do dwudziestu dwóch lat ten prób wynosi dwa lata. Jeżeli niezdolność do wykonywania czynności zawodowych powstała w wieku od dwudziestu dwóch do dwudziestu pięciu lat, wówczas staż pracy powinien wynosić trzy lata, aby móc się ubiegać o przyznanie renty chorobowej. Kolejny prób czterech lat jest w przypadku, gdy niezdolna do pracy osoba jest w wieku od dwudziestu pięciu lat do trzydziestu lat. Z kolei jeśli osoba ukończyła trzydzieści lat i więcej, wówczas powinna przepracować co najmniej pięć lat, aby mogła otrzymać rentę chorobową. Warto jednak pamiętać, iż okres wymaganych pięciu lat, które dotyczą osób u których niezdolność do pracy nastąpiła po skończeniu trzydziestego roku życia, obowiązuje tylko i wyłącznie wtedy, jeśli przypada w okresie ostatnich dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę, jak również przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Wyjątek potwierdza regułę

Zatem nie jest prawdą, o czym możemy często usłyszeć, że młoda osoba, która nie przepracowała pięciu lat w pracy zawodowej, nie ma szans otrzymania renty chorobowej. Otrzymanie każdych pieniędzy dla takiej osoby jest niezwykle istotna, gdyż w momencie choroby nawet najmniejsza gotówka może okazać się okazją do próby wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Pieniądze wydawane na leki czy badania zwykle są tak duże, że ludzie chorzy decydują się na desperackie kroki związane nawet z zaciąganiem pożyczek pozabankowych. A tego, jak powszechnie wiadomo, warto unikać i traktować to jako zupełną ostateczność. Dlatego warto spróbować najpierw złożyć stosowny wniosek o przyznanie renty chorobowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here