Renta chorobowa jakie choroby

Wiele osób zastanawia się, w jakich przypadkach chorobowych przysługuje otrzymanie renty socjalnej bądź jak kto woli renty chorobowej. Jak wynika z wypowiedzi odpowiednich pracowników zakładu ubezpieczeń społecznych, z tytułu niezdolności do pracy przysługuje w przypadku chorób, które czynią osobę ubezpieczoną niezdolną do pracy w wyuczonym i w wykonywanym zawodzie. Kto zatem decyduje o ostatecznym przyznaniu renty chorej osobie bądź odrzuceniu złożonego wniosku? Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz orzecznik zakładu ubezpieczeń społecznych, najczęściej po uprzedniej rozmowie z chorą osobą po ukazaniu odpowiedniej dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia. Warto również pamiętać, że istotne jest również udokumentowanie okresu ubezpieczenia wymaganego odpowiednio do wieku osoby ubezpieczonej jak również daty złożenia wniosku.

Renta chorobowa – jakie choroby?

Renta chorobowa jakie chorobyRenta socjalna przysługuje każdej osobie, która w wyniku przeprowadzonych badań została jednoznacznie stwierdzona, że jest osobą niezdolną do pracy, a więc utraciła całkowitą bądź też częściową zdolność do pracy zawodowej, a także nic nie wskazuje na to, aby mogła odzyskać sprawność nawet w przypadku zmiany zawodu. Zatem nie ma żadnej listy z wyszczególnionymi chorobami, gwarantującymi otrzymanie tego świadczenia. Niektórzy właśnie zadają sobie pytanie, w jakim przypadku otrzymają rentę chorobą, jakie choroby wchodzą w jej skład. Tak naprawdę o przyznaniu renty decyduje indywidualnie lekarz orzecznik. Warto również zaznaczyć istotny fakt, że jeśli dana  osoba jest ubezpieczona i korzysta z otrzymywania różnych zasiłków, świadczeń z tytułu swojej choroby, to prawo do ubiegania się jej o rentę przysługuje tylko i wyłącznie w momencie, jeśli zaprzestanie ona otrzymywać takie świadczenia.

Jak otrzymać rentę?

O rentę może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba ubezpieczona, która przedstawiła stosowną dokumentację medyczną, mówiącą o przebiegu leczenia. Taka dokumentacja wraz z wnioskiem może zostać złożona osobiście w zakładzie ubezpieczeń społecznych, ale również może zostać przesłana pocztą, kurierem czy dowieziona przez osobę upoważnioną. W przypadku dowiezienia przez znajomego czy kogoś z rodziny należy pamiętać, aby taka osoba miała wydane przez chorego stosowane upoważnienie. Nie można zapomnieć takie o podpisaniu upoważnienia, bowiem bez takiego podpisu upoważnienie będzie nieważne i dokumentacja nie będzie mogła zostać złożona. Wówczas po jakimś czasie chory otrzyma zapewne wezwanie na komisję lekarską, która po krótkim wywiadzie, a także przebadaniu chorej osoby wyda stosowną decyzję. Decyzja jest zwykle wysyłana po kilku tygodniach pocztą do domu pacjenta. W przypadku pozytywnej decyzji, również istotną kwestię stanowi długość otrzymanej renty. Rentę można otrzymać na rok, kilka lat, kilkanaście, a nawet istnieje również renta stała, ale dosyć rzadko przyznawana. W każdym bądź razie nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przypadku choroby spróbować się ubiegać o rentę chorobową.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here