pieniądze

Jak mówi pewne przysłowie, zarówno śmierci i podatków nie da się uniknąć. Wśród kwestii dotyczących płacenia podatku dla państwa znajdziemy tam kilka opcji. Jedną z nich jest właśnie skala podatkowa, czyli inaczej mówić rozliczenie na zasadach ogólnych. Skala podatkowa jest to najpopularniejsza forma rozliczenia się z dochodów z państwem. Często sięgają po nią osoby, które prowadzą jednoosobową działalność. Jakie są zasady skali podatkowej i jakie koszty musimy ponosić? Czy istnieje sposób na zmniejszenie podatku? 

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/skala-podatkowa-sprawdz-podstawowa-forme-rozliczenia-podatku/ 

Jakie są zasady skali podatkowej?

Przedsiębiorca może skorzystać płacenia podatków według:

 • skali podatkowej,
 • podatku liniowego,
 • karty podatkowej,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Bohaterem dzisiejszego artykułu będzie skala podatkowa i to właśnie o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Inaczej mówić jest to rozliczenie na zasadach ogólnych. Tak jak pisaliśmy wcześniej jest to najbardziej popularna formuła wśród płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Fakt ten wynika z tego, że jest to niejako forma domyślna, której nie musimy zgłaszać do urzędu skarbowego podczas rejestracji formy. Podatek płacimy w zależności od wysokości naszych dochodów. Zeznanie podatkowe składamy po zakończeniu roku podatkowego, a do 30 kwietnia roku następnego – podajemy wysokość osiągniętego dochodu lub poniesionej straty.

Taka forma rozliczenia umożliwia nam rozliczenie się wspólnie z małżonkiem/na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Co miesiąc mamy obowiązek płacenia zaliczki na podatek dochodowy. 

Ile zapłacimy? – Skala podatkowa 2020

Podatek dochodowy za 2020 r. obliczany będzie według następującej skali podatkowej (żródło z rządowej witryny www.biznes.gov.pl):

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

W jaki sposób zmniejszyć podatek? 

Jest to możliwe poprzez uwzględnienie ulgi i odliczenia:

 • darowizny,
 • wydatków na Internet,
 • rehabilitacji,
 • ulgi termomodernizacyjnej,
 • straty z ubiegłych lat,
 • składek zapłaconych na własne ubezpieczenie społeczne.

Podatek możemy też obniżyć o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc. podstawy wymiaru składki) oraz ewentualnie o ulgę na dzieci.

Należy pamiętać o kwocie wolnej od podatku! Kwota ta zmniejszająca podatek za 2020 r. o:

 • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł,
 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zobacz taż: http://www.pracawbiurze.pl/spolka-partnerska-najwazniejsze-informacje/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here