Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

W Polsce umowy o pracę cieszą się zdecydowanie najlepszą opinią głównie wśród pracowników. Jeśli dana osoba poszukuje na rynku pracy zajęcia dla siebie, wówczas zwraca szczególną uwagę właśnie na to, czy dany pracodawca oferuje umowę o pracę w pełnym wymiarze czasowym, czy też może liczyć tylko i wyłącznie na przysłowiowe umowy śmieciowe, a więc umowę zlecenie czy umowę o działo. Jeśli chodzi o umowę o dzieło z własnym pracownikiem to warto zaznaczyć, że obowiązujące w Polsce odpowiednie przepisy prawa pracy nie negują sytuacji w której zawierane są różne umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem. Zatem nawet w sytuacji, w której dany pracownik jest zatrudniony w przedsiębiorstwie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasowym, może równie dobrze podpisać osobną umowę o działo z tym samym pracodawcą. Warunek jest jednak taki, aby w tej umowie zawarty rodzaj pracy był zupełnie inny aniżeli ten, który jest wykonywany przez  pracownika w ramach trwającego ciągle stosunku pracy. Zatem w tej sytuacji pracownik może podpisać zarówno umowę o pracę, jak i umowę o dzieło.

Umowa o dzieło a opłacanie składek

Umowa o dzieło z własnym pracownikiemUmowa o dzieło z własnym pracownikiem nie zawsze powoduje obowiązek odprowadzania składek przez danego przedsiębiorcę. Pracodawca jest zwolniony z opłacania składek pracownikowi prowadzącemu dodatkowo działalność gospodarczą, którego działalność gospodarcza niejako pokrywa się z wykonywaną umową. W tym wypadku prawo pracy jasno mówi, że przychód takiego pracownika z  umowy o dzieło jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. W tej sytuacji przedsiębiorca, który przyjmuje pracownika na umowę o dzieło, posiadającego własną działalność gospodarczą, jest zwolniony z odprowadzenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i na ubezpieczenie zdrowotne.

Urlop macierzyński bądź wychowawczy

Mówiąc o umowie o dzieło z własnym pracownikiem, nie możemy również opuścić tematu związanego z kobietami, które przebywają na urlopie macierzyński czy też korzystających z urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy umowa o dzieło jest podpisana w tym wypadku, to pracodawca zatrudniający taką kobietę nie ma obowiązku opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne jak również na ubezpieczenie społeczne. Podobnie rzecz ma się w sytuacji, kiedy to dana osoba zamierza skorzystać z tak zwanego urlopu bezpłatnego. Wtedy również przedsiębiorca zatrudniający tę osobę jest zwolniony z opłaty składki na zarówno ubezpieczenie społeczne, jak i ubezpieczenie zdrowotne.

Ogólnie rzecz biorąc, umowy śmieciowe nie są dobrze postrzegane przez polskie społeczeństwo, które zdecydowanie woli wybierać te pracy, a mówiąc ściślej tych pracodawców, którzy gwarantują zatrudnienie na umową o pracę, w dodatku na cały etat. Bowiem spotykamy się również z zatrudnieniem na umowę o pracę na przykład na pół etatu czy na 7/8 etatu, przez co pracodawca unika dodatkowych kosztów.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here