Umowa pożyczki pcc

Pożyczka zaciągana przez osobę, która potrzebuje dodatkowych środków finansowych, a co za tym idzie ściśle podpisywana umowa wiąże się często z odsetkami, które będzie musiał zapłacić dany pożyczkobiorca oraz z  wiążącym z pożyczką obowiązkiem podatkowym, który powstaje w wyniku obowiązującego w polskim prawie podatku od tak zwanych czynności cywilnoprawnych. Jedyny wyjątek powstaje wtedy, jeśli zaciągana pożyczka została udzielona w zakresie odpowiedniego świadczenia usług finansowych przez pożyczkodawcę. Mimo wszystko w naszym kraju w prawie pożyczkowym są pewne wyjątki, które prowadzą do konsekwencji zwolnień podatkowych, w przypadku których nie trzeba nawet deklarować pożyczki, którą w rezultacie podpisanej umowy otrzymujemy. Niektóre uwarunkowania zmuszają jednak wymaga wstawienia się do urzędu skarbowego, do którego przynależy pożyczkobiorca. Warto również zaznaczyć, iż umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustaloną stawką w wysokości dwóch procent od kwoty lub też od wartości zaciąganej pożyczki.

Ważne regulacje prawne umowy pożyczki pcc

Umowa pożyczki pccTrzeba pamiętać o zdecydowanie bardzo ważnej kwestii, iż tylko i wyłącznie osoba zaciągająca pożyczkę jest w świetle prawa nazywana podatnikiem. A więc tylko pożyczkobiorca może ponieść ewentualne konsekwencje, które mogą być związane na przykład w związku z niedochowaniem obowiązku zadeklarowania pożyczki oraz także  uiszczenia naliczonego podatku. Jeżeli podatek umowy pożyczki pcc nie jest pobierany przez płatnika, wtedy to osoba zaciągająca zobowiązanie finansowe nie może zapomnieć o istotnym fakcie, a więc o obowiązkowym złożeniu deklaracji na określonym formularzu PCC-3. Taką deklarację pożyczkobiorca powinien złożyć do urzędu skarbowego do którego należy. Trzeba przy tym pamiętać, że pożyczkobiorca powinien dochować stosownego terminu złożenia deklaracji, który w polskim prawie wynosi maksymalnie czternaście dni. Ten okres liczy się wtedy od dnia zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkobiorca musi również sam obliczyć podatek, a następnie dokonać odpowiedniej wpłaty na rachunek tego samego urzędu skarbowego.

Reakcja organów kontrolnych

Okazuje się, że nie warto kombinować w temacie płacenia podatku od zawartej umowy pożyczki, a także trzeba zdecydowanie zgłosić jej zawarcie w określonym w ustawie terminie . Warto również podkreślić, że niedochowanie odpowiednich przepisów wiąże się jednoznacznie z sankcjami nałożonymi na pożyczkobiorcę w wyniku chociażby kontroli podatkowej czy też postępowania kontrolnego. Jeśli chodzi o umowę pożyczki pcc dwadzieścia procent, a więc jest podwyższone o dwadzieścia razy. Jak zatem wynika z przedstawionego ryzyka, związanego z niestosowaniem się do polskich przepisów, nie warto narażać swoich finansów na potężny krach. Decydując się na podpisanie umowy pożyczki musimy zrobić wszystko, aby z zapisów tej umowy wywiązać się dokładnie w stu procentach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here