Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego, który nie został wykorzystany przez matkę dziecka. W takiej sytuacji może przejąć go ojciec. Zgodnie z prawem po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, matka ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. Wtedy niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego, przechodzi na ojca dziecka. Musi on tylko złożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek o tacierzyński

Urlop tacierzyński nie jest obowiązkowy. Jest to dobrowolny przywilej, z którego może skorzystać ojciec dziecka, wystarczy zgłosić taką chęć u siebie w pracy. Wniosek o ten rodzaj urlopu, należy złożyć co najmniej tydzień, przed rozpoczęcie planowanego urlopu tacierzyńskiego. Pracodawca ma obowiązek pozytywnie rozpatrzyć taki wniosek, gdyby odmówił mogłyby go czekać nieprzyjemne konsekwencje.

Wymiar urlopu tacierzyńskiego

Wzmianki o urlopie tacierzyńskim, nie znajdziemy w Kodeksie Pracy. Jego wymiar też nie jest uregulowany. Jego długość uzależniona jest od tego, w jakim wymiarze matka dziecka wykorzysta urlop macierzyński. Kobieta, która urodziła dziecko nie może zrzec się urlopu macierzyńskiego, wcześniej niż po 14 tygodniach od porodzie.

Przeczytaj też: http://www.pracawbiurze.pl/czy-perfekcjonizm-w-pracy-to-na-pewno-zaleta/

Gdy matka dziecka, zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach, wtedy tacierzyński będzie wynosił:

  • 6 tygodni w przypadku jednego dziecka,
  • 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się dwójki dzieci,
  • 19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się trójki dzieci,
  • 21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się czwórki dzieci,
  • 23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się piątki dzieci.

Ojciec dziecka ma również możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego. Ten rodzaj urlopu z kolei wynosi 35 miesięcy, może trwać do momentu aż dziecko nie skończy 6 roku życia. W wyjątkowej sytuacji, jaką jest śmierć matki dziecka, pozbawienie matki praw rodzicielskich, lub nie przysługujące prawa rodzicielskie matce, ojciec dziecka może ubiegać się o 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Zwolnienie od pracy z zachowaniem wynagrodzenia

Zarówno matka, jak i ojciec dziecka ma możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia, z tytułu opieki nad dzieckiem. Z możliwości skorzystania z takiej formy opieki, możemy się ubiegać do tego momentu, aż dziecko nie ukończy 14 roku życia. Opieka może trwać 2 dni, czyli 16 godzin pracujących.

Źródło: https://praca-enter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here