Obecnie w Polsce polityka prorodzinna jest ważnym programem osób aktualnie sprawujących władzę. Program pięćset plus stwarza możliwość pobierania pieniędzy przez rodziny, które wychowują swoje dzieci. Wiemy przecież doskonale, jak wiele środków finansowych trzeba poświęcić dla małego dziecka, które rośnie w oczach, przez co chociażby trzeba non stop zaopatrywać się w nowe ubrania. W naszym kraju jest jeszcze jedno świadczenie, z którego chętnie korzystają polskie rodziny. Tym świadczeniem jest dobrze nam znany zasiłek wychowawczy. Zasiłek wychowawczy  przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Trzeba oczywiście spełnić  określone warunki, aby otrzymać wspomniany powyżej zasiłek. Trzeba zaznajomić się zatem z wszystkim zasadami i procedurami, bowiem jeśli należy nam się na urlopie wychowawczym zasiłek, wówczas dlaczego by z niego nie skorzystać. Tym bardziej, że sam wniosek nie jest skomplikowany, tylko dosyć łatwo go samemu wypełnić.

 

Warunki do spełnienia

Urlop wychowawczy zasiłekJakie zatem warunki musimy spełnić, aby przebywając na urlopie wychowawczym zasiłek taki otrzymać? I przede wszystkim w jakiej kwocie jest on obecnie wypłacany? Okazuje się bowiem, że ten należny dodatek pochodzący z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie, w którym następuje korzystanie z urlopu wychowawczego przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Warto pamiętać, że taka osoba nie może być wcześniej pozbawiona prawa do korzystania z urlopu wychowawczego. Zasiłek ten nie przysługuje osobom, które pobierają już inne świadczenia, na przykład zasiłek macierzyński, a także tym osobom, które pracowały krócej niż ustawowy czas wynoszący sześć miesięcy. Zasiłek wychowawczy otrzymujemy obecnie w kwocie czterystu złotych transzami miesięcznymi. Warto nadmienić również, że zasiłku nie może pobierać zarówno mama, jak i tata dziecka. Zasiłek przysługuje tylko i wyłącznie jednemu z rodziców dziecka. Z kolei, jeśli chodzi o same zasady urlopu wychowawczego, trzeba pamiętać, że kodeks pracy jasno mówi, że taki zasiłek przysługuje osobom pracującym w danym zakładzie pracy powyżej sześciu miesięcy.

Czas pobierania zasiłku wychowawczego

Świadczenie wynikające z zasiłku wychowawczego możemy pobierać w ciągu dwudziestu czterech miesiącu, trzydziestu sześciu miesięcy bądź siedemdziesięciu dwóch miesięcy. Od czego uzależniony jest dany czasookres? Otóż wszystkich udających się na urlop wychowawczy obowiązuje ustawowo dwadzieścia cztery miesiące urlopu. Jednak są od tej reguły oczywiście wyjątki. Urlop wynoszący do trzydziestu sześciu miesięcy jest przydzielany w przypadku, jeśli opiekujemy się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu. Z kolei urlop najdłuższy, wynoszący aż siedemdziesiąt dwa miesiące jest wtedy, gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here