w co inwestować małe kwoty

Nie każdy dysponuje dużymi rezerwami finansowymi, jednak wszyscy, którzy chcą odnosić korzyści, mogą inwestować pieniądze, niezależnie od tego, czy są to duże sumy czy mniejsze. W co inwestować małe kwoty? Odpowiedź na tak postawione pytanie wcale nie jest taka prosta. Można by stwierdzić, ile osób, tyle pomysłów, ale to jeszcze nie jest odpowiedzią.

Należy podkreślić, że od małych kwot zysk nie może być duży, jednak warto pokusić się o rozważenie kliku wariantów inwestowania.

Jeżeli inwestycja ma być oparta na małej kwocie, to tym bardziej musi być bezpieczna. Do bezpiecznych opcji inwestowania w tym przypadku można zaliczyć formy zabezpieczane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jedną z najbezpieczniejszych, chociaż nisko oprocentowanych form inwestowania są lokaty bankowe. Ich funkcjonowanie jest bardzo proste. Szczególnie korzystne są lokaty długoterminowe, jednak przed ich założeniem należy decyzję gruntownie przemyśleć, ponieważ niedotrzymanie warunków umowy może skutkować częściową lub całkowitą – w zależności od banku – utratą odsetek.

W przypadku lokat bankowych inwestycja nie wymaga żadnych dodatkowych czynności czy zabiegów. Wystarczy założyć lokatę, wpłacić pieniądze i po upływie ustalonego w umowie okresu nastąpi kapitalizacja odsetek. Nawet małe kwoty, jeśli są latami odkładane, mogą przynieść pewne korzyści.

Popularnym i bardzo bezpiecznym sposobem inwestowania małych kwot są konta oszczędnościowe. Ich niekwestionowanym atutem jest wyższe oprocentowanie niż zwykłego konta. W porównaniu z lokatami bankowymi konta oszczędnościowe charakteryzują się większą elastycznością, ponieważ istnieje możliwość wypłacania z nich pieniędzy bez żadnych konsekwencji w dowolnym czasie.

Małe kwoty można także inwestować w fundusze inwestycyjne oraz w fundusze inwestycyjne indeksowe. Taki sposób inwestowania jest już jednak powiązany z pewnym ryzykiem i dlatego warto rozważyć, czy nie lepiej byłoby lokować małe kwoty na bezpiecznych, gwarantowanych lokatach lub kontach oszczędnościowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here