Bez względu na wykonywany zawód, każdemu może przytrafić się wypadek w pracy, a odszkodowanie może stać się wówczas tematem, który będzie nam spędzał sen z powiek. Warto więc wiedzieć, do kogo zwrócić się w takiej sytuacji oraz jak sprawdzić czy za doznane urazy należy się odszkodowanie za wypadek w pracy.

Kiedy można starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 r. wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie spowodowane przez czynniki zewnętrzne, które doprowadziło do obrażeń lub śmierci pracownika. Nie ma tu znaczenia czy do zdarzenia doszło z winy pracodawcy czy współpracowników. O odszkodowanie nie będzie można się jednak ubiegać wówczas, gdy do wypadku doszło z powodu celowych działań pracownika, jego ewidentnej niedbałości o zachowanie bezpieczeństwa czy wówczas, gdy do wypadku doszło, kiedy poszkodowany znajdował pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających, co doprowadziło do urazu.

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy, do zdarzenia nie musi dojść wyłącznie w miejscu pracy. W ten sam sposób traktowane są również delegacje czy wyjazdy w celu wykonywania czynności służbowych. Dodatkowo niektóre świadczenia z ZUS przysługują również w przypadku, gdy do wypadku dojdzie w drodze do pracy lub z pracy do domu. Wówczas jednak nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Co zrobić, kiedy doszło do wypadku w pracy?

Jeżeli miał miejsce wypadek przy pracy, należy ten fakt zgłosić jak najszybciej pracodawcy. W zgłoszeniu trzeba podać m.in. swoje dane osobowe, wskazać dokładną datę, opisać przebieg wypadku oraz jego skutki. Po tym pracodawca powołuje komisję powypadkową, która bada okoliczności zdarzenia. Jeżeli zostanie ono ocenione jako wypadek przy pracy, wówczas poszkodowanemu przysługuje zasiłek chorobowy na czas leczenia, płatny w wysokości 100% obliczonej przez ZUS podstawy wymiaru. Wynikiem pracy komisji powypadkowej jest także protokół, który jest podstawą do tego, aby starać się o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Wypadek w pracy a odszkodowanie jednorazowe

Warto pamiętać, że nawet jeżeli komisja powypadkowa zgodzi się, że pracownik odniósł obrażenia w wyniku wypadku przy pracy, nie oznacza to, że przysługuje za to jednorazowe odszkodowanie. Wiele zależy od doznanego urazu oraz tego, w jakim stopniu doprowadziło to do uszczerbku na zdrowiu. Same okoliczności wypadku mogą powodować jednak wiele wątpliwości i niejasności, dlatego często trudno jest ocenić, czy poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy. W takiej sytuacji warto poszukać pomocy profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://odszkodowaniedlapracownika.pl/odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here