Założenie działalności gospodarczej koszty

W naszym społeczeństwie, ze względu na tworzone ulgi dla nowych przedsiębiorców, coraz częściej mamy do czynienia z tematem zakładania działalności gospodarczej, głównie przez młodych ludzi, ale nie tylko. Bycie szefem samym dla siebie jest coraz bardziej popularne, jednak jak wszystko w naszym kraju, również i ta forma pracy wiąże się z ponoszeniem kosztów. Na początku są to koszty niewielkie, jednak po dwóch latach są to koszty całkiem nie małe. Często firmy słabo prosperujące na rynku pracy nie wytrzymują ponoszonych kosztów i likwidują swoją działalność. Dla firm dobrze prosperujących dodatkowe koszty działalności gospodarczej nie są zbyt dużym problemem i świetnie sobie radzą z tematem oszczędzania. Jedno jest pewne – w temat założenia działalności gospodarczej koszty są zawsze wpisane i nie da się ich uniknąć żadnymi obejściami.

Rejestr, Regon oraz NIP

Założenie działalności gospodarczej kosztyRozpoczęcie działalności gospodarczej kojarzy się głównie z wielkimi formalnościami, a więc stertą wypełnianych papierów, które trzeba rozwieźć do kilku urzędów. Niektórzy zapominają również o kosztach, które poniosą z tego tytułu. Warto z pewnością wiedzieć, że na samym początku musimy dokonać rejestracji swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która to rejestracja na szczęście jest całkowicie bezpłatna. Następnie również dokonujemy wpisu do tak zwanego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowe, a w konsekwencji otrzymujemy numer REGON. Z kolei w miejscowym urzędzie skarbowym za pomocą wniosku staramy się o nadanie numeru NIP. Wniosek ten możemy złożyć do urzędu gminy bądź miasta osobiście, elektronicznie z podpisem kwalifikowanym czy też listem poleconym, przy czym podpis musi być potwierdzony notarialnie. Jeśli chodzi o spółki prawa handlowego, bardzo ważne  jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ten wpis wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami wynoszącymi pięćset złotych, a także trzeba uiścić kwotę stu złotych za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Korzyści wynikające z własnej działalności gospodarczej

Warto pamiętać, że w związku z założeniem działalności gospodarczej koszty są jednym z negatywnym spraw. Jednak własna firma to również szereg pozytywnych aspektów, do jakich z pewnością należy brak szefa, który ciągle nam będzie coś nakazywał wykonać. Teraz to Ty będzie decydował, co, kiedy, gdzie i za ile wykonać. Również decydując się na  prowadzenie firmy można pokusić się także o pewne oszczędności. Od przychodów odlicza się przecież różne wydatki, jak na przykład zakup i eksploatację samochodu firmowego, wyposażenie różnorakich sprzętów i narzędzi, do których z pewnością należy komputer, a także szeroko rozumiane oprogramowanie. Zakup tych rzeczy przecież obciąża przychody, a dzięki tym przychodom, kwota podatku ulega pomniejszeniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here